شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
<span itemprop=پایان نامه ترانسهای جوش نقطه‌ای" />

پایان نامه ترانسهای جوش نقطه‌ای

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه ترانسهای جوش نقطه‌ای

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه

www.7sad.ir 

شرح مختصر:

از آنجا که برای ایجاد نقطه جوش از جریانهای خیلی بالا استفاده می‌شود، طبیعتاً اثر سوء میدان مغناطیسی حاصل از جریانهای در حدود چند کیلوآمپر بر روی بدن کاربر حائز اهمیت است. در این پروژه اثر میدان حاصل شده از یک نمونه دستگاه نقطه جوش که با فرکانس ۵۰ هرتز کار می‌کند از نظر تحلیلی و عملی بررسی شده و روشهایی برای کاهش آن پیشنهاد خواهد شد. آنچه که مسلم است اینست که تحلیل میدانهای نزدیک مورد توجه خواهد بود چرا که در محدوده کار کاربران فاصله از دستگاه نسبت به طول موج بسیار ناچیز می‌باشد.در این وسیله صنعتی با استفاده از دو فاز از برق شهر و یک ترانس کاهنده ولتاژ می‌توان جریان چند کیلوآمپری را برای عمل نقطه جوش تامین کرد. گانهای نقطه جوش از ثانویه ترانس کاهنده ولتاژ تغذیه می‌شوند. برای عمل نقطه جوش دو سر حلقه گان در دو سمت صفحات فلزیی که می‌خواهند جوش داده شوند قرار می‌گیرند و در فاصله خیلی کوتاهی در حدود چند سیکل (مثلا ۱۰ سیکل) حلقه گان بسته شده و یک نقطه جوش بر روی صفحه زده می‌شود.

در هنگام بسته شدن حلقه ثانویه ترانس اتصال کوتاه شده، جریان بالایی در حدود چند کیلوآمپر از حلقه می‌گذرد. عبور چنین جریان بالایی از لبه‌های کوچک دو طرف حلقه گان که بوسیله ورقه فلزی اتصال کوتاه شده‌اند باعث ایجاد حرارت بالایی می‌شود و این حرارت باعث جوش خوردن نقطه‌ای صفحات فلزی خواهد شد.ولتاژ متغیر با زمان Vmax در دو سر گان قرار دارد. با کوچک شدن فاصله d، امکان یونیزه شدن هوا بالا رفته و با قرار گرفتن فلز در فاصله بین این دو پلاریته مخالف، در فاصله کوچکی از d، هوا یونیزه شده مقاومت آن به شدت کاهش یافته و جریان خیلی بالا حرارت زیادی تولید خواهد شد و همین حرارت برای ایجاد نقطه جوش کافی خواهد بود. با فرض اینکه تابش حاصل از جرقه الکتریکی کم است می‌توان فرض کرد که جریان I در کل حلقه جاری خواهد شد.

البته اثر ترانس کاهنده ولتاژ در تولید میدان مغناطیسی و الکتریکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این بررسی را می‌توان از روی نتایج عملی و اندازه‌گیری مورد توجه قرار داد. از طرفی مهار میدانهای مغناطیسی از طریق حفاظ کردن کامل ترانس می‌تواند میدانها را تا حد زیادی کاهش دهد. در مورد کابل برق که حامل جریان بالا می‌باشد اثرات میدان کم است زیرا جریان رفت و برگشت در آن جریان دارد و در نتیجه میدانهای حاصل از آنها همدیگر را خنثی خواهند کرد.بنابراین آنچه که از نظر تحلیلی می‌توان مورد بررسی قرار داد حلقه جریان مربوط به گان و امواج منتشر شده از آن است. البته با ساده‌سازی و در نظر گرفتن اجسام فلزی محیط می‌توان یک حد ماکزیمم برای میدانها بدست آورد و براساس آن راه‌حلها و یا استانداردهایی را پیشنهاد کرد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: ترانسهای جوش نقطه‌ای

مقدمه

 مشخصات فیزیکی و الکتریکی

ترکیب ترانس جدا

ترکیب ترانس سرخود

حضور تقریبی کاربر در معرض میدان

مدل الکتریکی دستگاه جوش نقطه‌ای

مدلسازی‌گان

محاسبه میدان مغناطیسی مربوط به گان

محاسبه میدان الکتریکی مربوط به گان

تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده تئوری و تصاویر حاصله

گانهای جوشکاری صنعتی

خصوصیات کلی گانهای جوشکاری صنعتی

انواع مدلهای مختلف گانهای جوشکاری صنعتی

مشخصات گانهای سری ۲۰۰۰

واحدهای مرکزی کنترل

مدل ۴T2P/C

۸T6P/C

فصل دوم: میدان مغناطیسی

تاریخچه میدان مغناطیسی

 مقدمه میدان مغناطیسی

 فرضیات بنیادی میدان مغناطیسی ساکن

پتانسیل مغناطیسی

قانون آمپر

قانون بیوساولر

معادلات ماکسول

فصل سوم: اثرات میدانهای مغناطیسی بر روی انسان

انسان در میدان الکترومغناطیسی

اثرات میدانهای الکتریکی مغناطیسی

فصل چهارم: جلوگیری از اثرات سوء میدانها و راههای پیشنهادی

جلوگیری از اثرات سوء راههای پیشنهادی

جلوگیری از اثرات سوء راههای پیشنهادی

مقایسه نتایج عملی محاسبات تئوری

ضمیمه A

ضمیمه B

منابع و مأخذ

نوع فایل: قالب بندی ورد    |   تعداد صفحات: بیش از 200 صفحه    |   اندازه فایل: 633 کیلوبایت

  • مهر ۲۸, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است