شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار
پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

رشته : روانشناسی

فرمت : WORD

تعدادصفحات :۷۰

قیمت : ۱۵۰۰۰۰

در حال حاضر جوامع بشري با همه پيشرفت و جهش كه در كلية متون و علوم مختلف بشري است توجه ناچيزي به جنبه هاي رواني ، تربيتي ، عاطفي ، اخلاقي ، اجتماعي و بهداشت رواني افراد نموده است .پيچيدگي و گرفتاريهاي جوامع انساني امروز آگاهي لازم در زمينه هاي ياد شده را اجتناب نا پذير و ضروري مي نمايد . به نظر مي رسد اوضاع و احوال شرايط زندگي مدرن و پيچيدگي حاصل از آن انزوا و فرد گرايي همراه با آن از عوامل عمده اي است كه زمينة ابتلاء به بيماري رواني از جمله افسردگي را فراهم مي كنند .

موضوع تحقيق :

الف مسأله : آيا رابطه بين افسرگي و فعاليت هاي ورزشي موجود است .

هدف كلي و آرماني تحقيق :‌

۱- هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين تمرينات ورزشي و افسردگي كمتر است .

۲- ارائه كارهاي مناسب و پيشنهادات مؤثر در زمينة اثرات مثبت فعاليت هاي ورزشي در درمان و كاهش افسردگي و ميزان خودكشي .

ب فرضيه :‌

افرادي كه به فعاليت ورزشي مي پردازند افسردگي كمتري را نسبت به افراديكه ورزش نمي كنند نشان مي دهند .

فايده تحقيق :

افسردگي يكي از شايع ترين اختلالات رواني است كه در حال حاضر هر فرد ممكن است آنرا در طول زندگي خود بطور متناوب يا مستمر تجربه كند .اين موضوع صرفاً محدود به زمان و مكان خاصي هم نمي باشد بلكه واكنشي است كه در مقابل فشارات عصبي و مشكلات ناشي از جوامع مدرن يا نيمه مدرن كنوني موجود و گوياي حالتي است كه در هر دوره زمان براي هر كس ممكن است روي دهد .به صراحت مي توان اعلام نمود كه تعدادي از افراد بالغ در دوره اي از عمر خود دچار اين حالت گرديده و عده اي بيشتري از اين افراد به افسردگي خود آگاه نيستند و اگر اين حالت رواني ادامه پيدا كند منجر به بعضي مشكلات رواني و بدني مي شود و ادامه در آخر منجر به خودكشي فرد مي گردد .اگر اطلاعات به افراد داده شود تا اين حالات رواني نامساعد را تشخيص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع مي نمايند .

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقيق                                   2

الف مسئله                                     2

ب فرضيه                                       2

فايدة تحقيق                                     3

روش انجام تحقيق                                 3

پيش فرض                                    4

نمونة تحقيق و چگونگي نمونه برداري                       4

روش آماري تحقيق                                 5

روش جمع آوري داده ها                            5

تعريف واژه ها                                  5

الف افسردگي                                   5

ب ورزش                                    6

فصل دوم

تعريف افسردگي                                   8

علائم افسردگي                                    8

عنوان                                              صفحه

نشانه هاي افسردگي تب قطبي                               9

۱-نشانه هاي بد جاني                                 9

۲-نشانه هاي شناختي                                  9

۳-نشانه هاي انگيزشي                             9

۴-نشانه هاي بدني                                9

طبقه بندي افسردگي                                   10

دوره افسردگي                                    10

فصل سوم

جامعه تحقيق                                     12

نمونه برداري                                        12

نمودار شماره ۱                                  14

نمودار شماره ۲                                  16

نمودار شماره ۲                                  18

نمودار شماره ۴                                  20

ابزار تحقيق                                     21

نمودار شمارة ۵                                  22

نمودار شمارة ۶                                  23

عنوان                                              صفحه

دستور اجرا                                      24

نحوه نمره گذاري                                 24

جدول تحقيق ميزان افسردگي                            24

جدول شماره ۱                                    25

طرح آزمايشي                                     25

الف متغير مستقل                                    26

ب متغير وابسته                                26

شيوه اندازه گيري                                26

كنترل ها                                        27

نمودار شماره ۷                                  28

نمودار شماره ۸                                  29

فصل چهارم

تحليل نتايج                                     34

شيوه اندازه گيري                                34

شيوه گروه بندي                                  34

جدول شماره ۱                               35

جدول شماره ۲                               37

عنوان                                              صفحه

محاسبه لايه هاي آماري گروه اول                           39

محاسبه لايه هاي آماري گروه دوم                           37

جدول شماره ۳                               40

جدول شماره ۴                               40

الف تدوين فرضيه                                 40

مسأله                                           40

فرضيه                                       40

آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل                    41

خطاي استاندارد                                  41

جدول شماره ۵                                    41

فرضيه در اين بخش                                42

فرضيه صفر                                       42

فرض خلاف                                    42

نتيجه                                           42

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري                                45

خلاصه فصول                                  46

عنوان                                              صفحه

مشكلات و محدوديتها                                   47

پيشنهادات                                       49

منابع                                           50

 

  • تیر ۱۱, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است