شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پروژه بررسي و مقايسه كاربرد شينهاي آلومينيومي بجاي مسي

<span itemprop=پروژه بررسي و مقايسه كاربرد شينهاي آلومينيومي بجاي مسي" />

پروژه بررسي و مقايسه كاربرد شينهاي آلومينيومي بجاي مسي

ارسال شده توسط 7sad.ir

 

پروژه بررسي و مقايسه كاربرد شينهاي آلومينيومي بجاي مسي

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه

www.7sad.ir 

نوع فایل : ورد – پسوند داک
تعداد صفحات : 65 صفحه
حجم فایل : 148 کیلوبایت

 

شينها معمولا” از مس( e-al) ساخته مي شوند. در حال حاضر در سطوح ولتاژkv20 33kv , و0.4kvاغلب از شينهاي مس استفاده ميشود.از آنجائيكه در جداول استاندارد ارائه شده در استانداردهاي مختلف هم براي هاديهاي مسي هم براي هاديهاي آلومينيومي مقاطع استاندارد ارائه شده است بنابراين لازم است كه مطالعه و بررسي جهت مقايسه خواص الكتريكي مكانيكي و حرارتي مس و آلومينيوم انجام شودتا بتوان در صورت امكان و اقتصادي بودن از شينهاي آلومينيومي بجاي شينهاي مسي استفاده كرد.

در اين پروژه تحقيقاتي- اجرايي در ابتدا مهمترين خواص عمومي مواد اين هاديها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم آنگاه فرمولهايي جهت مقايسه خواص دو هادي استخراج كرده سپس پارامترهاي مؤثر در باردهي شين را بيان مي كنيم.و در ادامه اثرات اتصال كوتاه را مورد مطالعه قرار ميدهيم و در پايان محسبات الكتريكي مكانيكي و حرارتي را بر روي يك سيستم فرضي و يك سيستم واقعي براي دو حالت استفاده از شين مسي و استفاده از شي آلومينيومي انجام مي دهيم.

 

فهرست مطالب:

فصل اول

تحليل و بررسي و مقايسه خواص هاديها ي مس و آلومينيوم

1-1-       مقدمه

1-2-       بررسي و مقايسه خواص هاديهاي مس و آلومينيوم

1-3-       مقايسه فرمولي خواص هاديهاي مس و آلومينيوم

1 -3-1- از نظر مشخصات الكتريكي

1 -3-2- از نظر مشخصات مكانيكي

 

فصل دوم

محاسبات اتصال كوتاه در سيستم

2-1-تعيين سطح مقطع شينها

2-2- مطالعه اثرات اتصال كوتاه

2-2-1-اثر حرارتي

2 -2-2-اثر مكانيكي

2-3-محاسبه شبكه از نظر استقامت مكانيكي

2-3-1-نيروي وارده به شين و تكيه گاهها در اثر عبور جريان اتصال كوتاه

2-3-2-استقامت مكانيكي در اتصال كوتاه

2-3-3-محاسبه نيروي وارده بر تكيه گاه

2-4-استقامت حرارتي شينها در مقابل جريانهاي اتصال كوتاه

2-4-1-روش اول ،استفاده از فرمول تجربي

2-4-2- روش دوم ،استفاده از منحني

 

فصل سوم

محاسبات الكتريكي ، مكانيكي و برودتي

يك شبكه فرضي و يك شبكه واقعي

3-1-مطالعات الكتريكي ، مكانيكي و حرارتي بر روي يك شبكه فرضي

3-1-1- مقايسه الكتريكي شينCU وAL باهم

3-1-2-مقايسه وزنيCU باAL

3-1-3- مقايسه استقامت مكانيكيCU با AL

3-1-3-1-حالت نصب عمودي شينها

3-1-3-2-حالت نصب افقي شينها

3-1-4-محاسبه سطح مقطع بر اساس استقامت حرارتي در مقابل جريانهاي اتصال كوتاه

3-1-5-نتيجه گيري

3-2-مطالعات الكتريكي ، مكانيكي و حرارتي بر روي يك شبكه نمونه واقعي

3-2-1-محاسبات الكتريكي

3-2-1-1-محاسبه سطح مقطع بر اساس جريان مجاز

3-2-1-2-محاسبه مقاومت الكتريكي شينها

3-2-2-محاسبه وزن شينها

3-2-3-محاسبه مكانيكي

3-2-3-1-محاسبه براي شين آلومينيومي

3-2-3-2-محاسبه براي شين آلومينيومي

3-2-4-محاسبات حرارتي

 

فصل چهارم

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

 

 

برای خرید ازگزینه زیر اقدام نماید  با تشکر

 

 

 

  • شهریور ۱۲, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است