شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پروژه مالي بررسي ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم

<span itemprop=پروژه مالي بررسي ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم" />

پروژه مالي بررسي ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم

ارسال شده توسط 7sad.ir

پروژه مالي بررسي ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پروژه مالی

 مقدمه

انتشارات آزاده در تاريخ اول آذر ماه 1355 با سرمايه 50 ميليون ريال تأسيس شده است و تحت شماره اي در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و بهره برداري از كارخانه از تاريخ 1/9/1355 تحت مجوزي در مورخ 20/12/1354 از سوي وزارت صنايع و معادن گرديده است.

هدف و انگيزه انتخاب موضوع

دليل ارائه اين تحقيق و اهمين آن در اين است ارائه ليست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامي شركتها به يك نحو محاسبه مي شود اما نحوه ارائه آن براي مديران و استفاده كنندگان در تمامي شركتها به يك شكل و يكسان نمي باشد و در اين تحقيق سعي بر اين بوده است كه يكي از راههاي ارائه اين ليست مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه حسابداري داراي يك علوم و چهار چوب خاص مي باشد اما استفاده از اين قوانين كاملاً سليقه‌اي مي باشد كه هر حسابدار بنا به نياز شركت و سليقه خود روشي از اين روشها را براي ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار مي دهد.

فرضيه تحقيق

فرضيه اين تحقيق بررسي و تنوع ارائه ليست حقوق و دستمزد مي باشد.

 روش تحقيق

روش اين تحقيق به صورت مشاهده عيني بوده است زيرا تمامي مدارك و اطلاعات از حسابداري اين شركت تهيه و ارائه شده است.

 نمونه آماري

بررسي و ارائه ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم واقع در خيابان رسالت مي باشد.

 استفاده كنندگان از تحقيق

استفاده كنندگان از اين تحقيق اشخاص بخصوصي نمي باشند دانشجويان، اساتيد و كليه كساني كه علاقمند به ارائه ليست حقوق و دستمزد هستند مي توانند از اين تحقيق استفاده و يا مورد مطالعه قرار دهند .

 تعريف واژه ها

سيستم: مجموعه اي به هم پيوسته است كه به دنبال هدفهاي معيني با هم هماهنگي دارند.

حقوق: آنچه در ازاي كار انجام شده توسط كاركنان و يا ارائه كنندگان خدمات به طور ماهانه به آنها پرداخت مي شود.

 دستمزد: پرداختي به كارگران (ساده يا ماهر) بر حسب ساعت، روزه، ماه و يا مقدار توليد تعيين مي گردد.

 كسري كار: به ساعاتي گفته مي‌شود كه يك فرد در طول ماه كمتر از ساعت قانوني كار كرده باشد.

 

مقدمه

از آنجايي كه هزينه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقريباً بالايي از هزينه‌ها را تشكيل مي دهد ضروري است در اين سيستم پيش بيني هاي لازم براي حصول اطمينان از پرداخت صحيح حقوق و دستمزد بعمل آيد. از سوي ديگر سيستم حقوق و دستمزد بايد بنحوي طراحي شود كه اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوري، كسورات لازم را محاسبه نموده و تدابير مناسبي براي جلوگيري از پرداخت به افراد و ساير انواع سوء استفاده ها فراهم نمايد.

براي رعايت قانون، كارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد كاركنان و ميزان حقوق و مزاياي آنان را به مراجع ذيصلاح ارسال نمايد. در ايران نيز طبق قانون ماليات بر آمد، كارفرما مؤظف است اسامي كاركنان و مشخصات آنها را به حوزه هاي مالياتي محل ارسال و ماليات متعلق به كاركنان را به حساب مخصوصي واريز نمايد. بعلاوه طبق قوانين تأمين اجتماعي لازم است هر ماهه اسامي كاركنان و ميزان حقوق و دستمزد آنها طي ليستي به ادارات تأمين اجتماعي محل تسليم دو حق بيمه سهم كارمند و كارفرما به حسابهاي مخصوص واريز گردد.

 

سيستم حقوق و دستمزد

در سيستم حقوق و دستمزد به علت تراكم و استمرار اطلاعات، نحوه پردازش اطلاعات و اهميت سرعت و صحت آن از اتوماسيون استفاده مي شود. اطلاعاتي نظير نرخ ساعتي و يا روزانه حقوق و دستمزد كه ممكن است براي مدت موقتي تغيير نكند و همچنين برنامه هايي نظير نحوه محاسبات كسورات ماليات و حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي كه در طول سال، قوانين آن ثابت مي‌باشد را بهتر است در حافظه كامپيوتر ذخيره نمود. با استفاده از اين اطلاعات ، مي‌توان محاسباتي مانند حقوق و يا دستمزد ناخالص، كسورات، تعيين حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر كارمند و كارگر رابطه الكترونيكي انجام داد.

حسابداري حقوق و دستمزد

حقوق بخشي از هزينه هر شركت است در واحدهاي خدماتي نظير مؤسسات حسابرسي، بنگاههاي معاملات املاك و آژانسهاي مسافرتي عمده ترين هزينه، حقوق مي باشد. از آنجايي كه واحدهاي خدماتي، خدمات كاركنان خود را مي فروشند، لذا هزينه حقوق كاركنان هزينه اصلي فعاليت اين واحد ها را همانند بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در مؤسسات بازرگاني كه بزرگترين هزينه مي باشد، تشكيل مي دهد. حقوق كاركنان مي تواند شكلهاي مختلفي داشته باشد. بعضي از كاركنان حقوق خود را بصورت سالانه، ماهانه و يا هفتگي دريافت مي كنند. بعضي ديگر بر اساس ساعتهاي كار حقوق دريافت مي كنند. ممكن است كاركنان بخش فروش، تمام يا قسمتي از حقوق خود را بر مبناي درصدي دريافت كنند. بعضي ديگر از واحدهاي تجاري نيز علاوه بر حقوق عادي كاركنان به آنها پاداش نيز پرداخت مي كنند. اغلب واحدهاي تجارتي بر مبناي ساعت كاركنان ، براي آنها حقوقي در نظر مي گيرند كه حقوق عادي نام دارد. و به ازاء ساعات اضافي كار كاركنان، براي آنها اضافه كاري در نظر مي گيرند.

ليست حقوق و دستمزد

ليست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستوني كه براي خلاصه كردن، گرد آوري و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار مي گيرد. فرم و طرح اين ليست به تعداد و گروههاي كاركنان، اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشينها و ابزار مكانيكي و الكترونيكي بستگي دارد.

اطلاعات مندرج در اين فرم عبارتند از : اطلاعات مربوط به مشخصات فردي كارمند ، ساعات و نرخ دستمزد مزاياي مستمر و غير مستمر ، كسورات و نحوه تسهيم هزينه حقوق و دستمزد به واحدهاي مختلف شركت.

شركتهاي مختلف بر حسب روال خاص خود ليست حقوق و دستمزد تهيه مي كنند. بدين معني كه ممكن است در شركتي هر 15 ماه روز يكبار حقوق كاركنان پرداخت گردد و در شركت ديگر هر 25 روز يكبار و شركتهاي ديگر به روال ديگر حقوق كاركنان خود را پرداخت نمايند. نمونه ليست حقوق و دستمزد در صفحه چاپ شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول – كليات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 2

هدف و انگيزه انتخاب موضوع ……………………………………………………………………… 2

فرضيه تحقيق ……………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 3

نمونه آماري………………………………………………………………………………………………. 3

استفاده كنندگان از تحقيق…………………………………………………………………………….. 3

تعريف واژه ها …………………………………………………………………………………………… 3

فصل دوم – مطالعات نظري

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 5

سيستم حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………….. 6

حسابداري حقوق و دستمزد ………………………………………………………………………… 6

ليست حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………………….. 7

عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد ………………………………………………………………. 8

كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد ………………………………………………………. 9

سهم كارمند از سود در شركت ………………………………………………………………….. 11

كنترلهاي داخلي بر  حقوق و دستمزد ………………………………………………………….. 11

كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد ……………………………………………………………… 13

مبلغ قابل پرداخت به كاركنان …………………………………………………………………….. 14

سياستهاي كلي حقوق و دستمزد ………………………………………………………………… 14

كاركنان شركت ………………………………………………………………………………………… 16

مزايا طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل …………………………………………………………… 16

مراحل ايجاد نظام طبقه بندي و ارزيابي ……………………………………………………….. 17

ضرورت و نقش ارزيابي مشاغل…………………………………………………………………. 17

فصل سوم – فرضيات تحقيق

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 20

موضوع فعاليت ………………………………………………………………………………………… 20

روشهاي جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………… 20

نمونه آماري…………………………………………………………………………………………….. 20

اهداف شركت ………………………………………………………………………………………….. 20

كسور …………………………………………………………………………………………………….. 20

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)……………………………………………………………….. 21

پرداخت خالص (خالص پرداختن)………………………………………………………………… 21

كسور حقوق و مزايا………………………………………………………………………………….. 21

كسور اجباري حقوق و مزايا ……………………………………………………………………… 22

عنوان                                                                                         صفحه

كسور اختياري حقوق و مزايا …………………………………………………………………….. 22

كارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي) سالانه كارمند ……………………………. 23

اجزاء سيستم حقوق و دستمزد …………………………………………………………………… 24

گزارشگري هزينه حقوق و بدهي ها …………………………………………………………….. 25

محاسبه حقوق و مزايا ………………………………………………………………………………. 25

كسوران حقوق و مزايا ……………………………………………………………………………… 26

حق بيمه …………………………………………………………………………………………………. 26

ماليات …………………………………………………………………………………………………….. 26

ساير كسورات …………………………………………………………………………………………. 27

چكهاي حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………… 27

انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزايا……………………………………………………………… 28

فصل چهارم- تحليل نتايج

حقوق ماهيانه ………………………………………………………………………………………….. 30

نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه كاري………………………………………………………… 30

حق مسكن ………………………………………………………………………………………………. 30

ميزان عيدي كاركنان ………………………………………………………………………………… 30

حق اولاد………………………………………………………………………………………………….. 30

حق بيمه …………………………………………………………………………………………………. 30

عنوان                                                                                         صفحه

شرايط پرداخت حق بيمه …………………………………………………………………………… 31

پيوستها ………………………………………………………………………………………………….. 32نوع فایل : WORD | تعداد صفحات : 35 | قیمت : 10000

  • اسفند ۲۱, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است