شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
کارتحقیقی تجارت الکترونیک::.www.7sad.ir.::

کارتحقیقی تجارت الکترونیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از کارتحقیقی :

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.

واژگان کلیدی : قرارداد، تجارت الکترونیکی، ایجاب ،محیط الکترونیکی ،قرداد الکترونیکی ،معاملات الکترونیکی ،حقوق قرارداد

 

مقدمه

رایانه و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر  محسوب می شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری، حقوقی  موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات و در نتیجه عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی را فراهم ساخته است. قوانین مدون در این عرصه بیشتر با مد نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی امروزه با تجربه و منابع بسی اندک بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه های متعدد توصیفی, مروری, تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی را ایفا خواهد نمود. حقوق تجارت الکترونیکی دارای جوانب مختلفی می باشد که هر کدام مستلزم پژوهش های متعدد حقوقی می باشد در باره بعضی از جنبه های توصیفی و تحلیلی آن برغم ندرت منابع داخلی مقالاتی ارزشمند منتشر گردیده است که جای تقدیر می باشد. لذا با تاکید بر این اهمیت, بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی با توجه به قواعد و مقررات عمومی و سازگاری تطبیق قوانین موجود بر این نوع از قراردادها، از جمله عمده اهداف این مقاله را تشکیل خواهد داد

فهرست مطالب

چکیده ۱

واژگان کلیدی.. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول – اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام. ۳

بخش اول  ـ عقود رضایی.. ۳

بخش دوم  ـ عقود تشریفاتی.. ۴

بخش سوم بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. ۸

بخش چهارم  تمییز ایجاب.. ۱۱

بخش پنجم  دوره اعتبار ایجاب.. ۱۴

بخش ششم  قبول. ۱۵

فصل دوم – قرارداد الکترونیکی.. ۱۸

بخش اول تعریف الکترونیک… 18

بخش دوم شکل انعقاد. ۱۹

۱-۲-۱-انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت.. ۲۰

بخش سوم بواسطه پست الکترونیکی.. ۲۱

بخش چهارم  بواسطه تبادل داده ها ۲۲

بخش پنجم بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی.. ۲۲

۳-۱- موضوع.. ۲۳

– طرفین.. ۲۵

فصل سوم – انعقاد قرارداد الکترونیکی.. ۲۶

بخش اول  -ایجاب الکترونیکی.. ۲۸

بخش دوم – قبول الکترونیکی.. ۳۰

بخش سوم – تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی.. ۳۲

فصل چهارم –  ویژگیهای قرارداد الکترونیکی.. ۳۴

بخش اول  الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی.. ۳۴

بخش دوم  عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور). ۳۵

بخش سوم اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی.. ۳۶

بخش پنجم  جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. ۳۷

بخش ششم – صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده ۳۸

بخش هفتم –  از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی.. ۳۹

بخش هشتم امضای الکترونیکی.. ۴۰

نتیجه و پیشنهاد. ۴۳

منابع. ۴۵

الف)منابع فارسی.. ۴۵

ب) منابع عربی.. ۴۶

ج) منابع انگلیسی و ترکی.. ۴۷

نام فایل

کارتحقیقی  تجارت الکترونیک

مقطع

کارشناسی  – کارشناسی ارشد

رشته

حقوق – وکالت

قیمت

۱۵۰۰۰

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۵۵

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

 

  • ژانویه 7, 2017

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است