شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

کارورزی ۳ کنش پژوهی تدریس درس ریاضی-علوم -مطالعات-فارسی

<span itemprop=کارورزی ۳ کنش پژوهی تدریس درس ریاضی-علوم -مطالعات-فارسی" />

کارورزی ۳ کنش پژوهی تدریس درس ریاضی-علوم -مطالعات-فارسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

۷sad.ir بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |

کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی 

 

 

عنوان :کارورزی ۳ کنش پژوهی تدریس درس ریاضی-علوم -مطالعات-فارسی

نوع فایل : ورد قابل ویرایش

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۵۷

رشته: علوم تربیتی

 

مختصری از کارورزی ۳ :

برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن  آموخته ها، تعمیق تجربیات وتوسعه شایستگی های حرفه ای رافراهم میکند. این فرآیند ازمشاهده مسائل فیزیکی،آموزشی،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی درسطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارتهای  یادگیری مادامالعمر و قرارگرفتن درچرخه حرفه ای ختم میشود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی درسطح کلاس درس  ومدرسه زمینه سازعمل مستقل حرفه ای معتبروکسب تجربیات دست اول است. فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظروعمل تربیتی را در موقعیتهای واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع با پشتوانه نظری وپژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/  تربیتی ) تدارک ببیند. دربرنامه کارورزی دانشجوها با درک مبانی نظری قادرخواهند بود تصمیمات اتخاذ شده  درموقعیتهای تربیتی/ آموزشی را با ارائه شواهدی ازپژوهشها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی،اجرا وارزیابی برای حمایت ازیادگیری دانش آموزان ازپشتوانه نظری برخوردار است. درکارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیتهای واقعی وانطباق آن با یافته های نظری راکسب کرده وظرفیتهای حرفهای خودرا توسعه خواهند داد.

 

فهرست

عنوان صحفه

پیشگفتار

فصل اول( تهیه ی طرح آموزشی همراه با فرم (الف))………………………………………..۱

فرم الف (۱) :تدریس ریاضی…………………………………………………………………………………………. ۲

فرم الف (۲) : تدریس علوم ……………………………….………………………………………………….. ۵

فرم الف (۳) : تدریس فارسی…………………………………………………………………………………………… ۸

فرم الف (۴) : تدریس مطالعات……………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم (فرم ب)………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل سوم (فرم(ج) همراه با گزارش روایتی)………………………………………………………. ۱۹

فرم ج (۱):تدریس ریاضی………………………………………………………………………….. ۲۰

فرم ج (۲):تدریس علوم……………………………………………………………………………. ۲۸

فرم ج (۳): تدریس فارسی………………………………………………………………………… ۳۷

فرم ج (۴) : تدریس مطالعات…………………………………………………………………….. ۴۵

منابع……………………………………………………………………………………………….. ۵۷

 

 

علوم, برنامه کارورزی, تدریس در ریاضی-علوم -مطالعات-فارسی, تهیه ی طرح آموزشی همراه با فرم (الف)تهیه ی طرح آموزشی همراه با, درس, ریاضی, فارسی, فرم الف, فرم ب, فرم(ج) همراه با گزارش روایتی, کارورزی ۳, کارورزی ۳ کنش پژوهی تدریس, کارورزی ۳ کنش پژوهی تدریس در ریاضی-علوم -مطالعات-فارسی, کارورزی ۳ کنش پژوهی تدریس در علوم -مطالعات-فارسی, کنش پژوهی, مشاهده مسائل فیزیکی،آموزشی،تربیتی وعاطفی, مطالعات-

  • شهریور ۱۸, ۱۳۹۶

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است