شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
کارورزی 4 ( دانشگاه فرهنگیان ) ::.www.7sad.ir.::

کارورزی ۴ ( دانشگاه فرهنگیان )

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از کارورزی ۴:

درکارورزی ۴ با تحلیل محتوای برنامه درسی / کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی ، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دادیم . برنامه درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی ، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد اریابی قرار دادیم و با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی ، یافته های حاصل از عملکرد حرفه ای خود در سطح مدرسه گزارش کردیم برای رسیدن به اهداف مصوب کاروری ۴ با چهار مرحله ی اصلی و هشت مرحله ی فرعی سروکار داشتیم .

مرحله اول : طراحی و تولید ؛

 الف ) تعیین هدف ( تعریف روشن سوال ، مسئله ، نیاز ) با مشارکت معلمان

ب) طراحی واحد یادگیری

مرحله دوم : هدایت فرایند یادگیری ؛

الف ) ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله / نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان

ب) اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرایند اجرا .

مرحله سوم : تأمل حرفه ای ؛

الف ) تبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا ، تأمل و گفتگوی حرفه ای با آنان .

ب) بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگوهای حرفه ای در فرآیند طراحی تولید و اجرا

مرحله چهارم : گزارش پژوهش روایی ؛

الف ) ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو .

ب) تهیه ، تدوین ، اجرا و ارزیابی طرح درس پژوهی و تایید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس پژوهی

در اجرای مراحل مختلف فرایند کارورزی سعی شد تا مسئله بدفهمی دانش آموزان کلاس پنجم در مبحث اهرم ها با استفاده از فرآیند درس پژوهی مورد بررسی قرار گیرد . که در ابتدا با کمک گروه درس پژوه به بررسی مسئله مورد نظر پرداخته و سپس سوالات پژوهش در کلاس درس را تعیین نموده و پس از تشکیل جلسات متعدد باگروه درس پژوه ، نقشه ذهنی محتوا تهیه گردید و پس از آن طراحی پیشنهادی و رفع اشکالات احتمالی ، آن را به اجرا گذارده و در نهایت به ارزیابی و بازبینی فرایند عمل پرداخته شد . در ارزیابی و نقد ، اشکالات و ایراداتی جزئی از سوی گروه درس پژوه مطرح گردید که با توجه به جزئی بودن ایرادات وارد شده و مهم و حیاتی نبودن آنان و تحقق شایستگی های لازم لزومی به اجرای دوباره طرح دیده نشد .

درپایان به نگارش گزارش روایتی از کلیه ی مراحل پرداخته شد که امید است چراغی باشد فراراه معلمانی دلسوز ، آنانی که شاید یکی از دغدغه هایشان ، آموزش هرچه بهتر مفاهیم درسی به دانش آموزان باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : فرایند درس پژوهی …………………….. …………………………. ……………………………………………………………..۷

۱- تعیین هدف ……………………………….. …………………………. …………………………. ………………………………………۹

۲- طراحی واحد یادگیری ……………………………………….. …………………………. ………………………………………….۱۰

الف ) طراحی نقشه ذهنی ………………………………….. ……………………………………………………………………۱۱

ب) استخراج ایده کلیدی ……………………………. …………………………. ……………………………………………..۱۲

ج) شایستگی مورد انتظار ………………………………… …………………………. ………………………………………….۱۲

د) طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها ……………… ………………………………………………..۱۲

هـ) تعیین تکلیف عملکردی ………………………………… ………………………………………………………………….۱۳

و) طرح پرسش اساسی …………………………………. ………………………………………………………………………..۱۴

ی) طراحی تکلیف یادگیری …………………………………………. …………………………. ……………………………۱۵

  • فرم الف نگارش گزارش روزانه کارورز ………………………………………………………………………….۲۵
  • فرم ب گزارش جلسات بحث و گفت و گو در گروه درس پژوه……………………………… ……………۳۴

۳- اجرای واحد یادگیری ……………………………………… …………………………. ……………………………………………………۳۸

الف ) تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای واحد یادگیری ….. ………………………………………………….۳۸

ب) هدایت فرایند یادگیری ……………………………… …………………………. ………………………………………….۳۹

۴- ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان …. ………………………………………………………………………۳۹

۵- تامل و بازنگری …………………………………………… …………………………. ……………………………………………………….۴۰

فصل دوم : روایت من از کارورزی ۴ …………………………………… ………………………………………………………………….۴۲

۱- روایت فرایند درس پژوهی ……………………………… …………………………. ……………………………………………………..۴۲

۲- کد گذاری ………………………………………………….. …………………………. ……………………………………………………..۴۷

۳- تحلیل و تفسیر یافته ها ……………………………………………… …………………………. …………………………………………….۵۱

نتایج حاصل از کارورزی ۴ ………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

سخن آخر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

فهرست پیوست ها

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

پیوست شمار ۱ : آزمون مداد – کاغذی ارائه شده در پایان واحد یادگیری جهت سنجش آموخته ها …………………….. ۵۸

پیوست شماره ۲ : حکایتی بسیار زیبا از کلیله و دمنه درباره زود قضاوت کردن ……………………………………………………….. ۵۹

پیوست شماره ۳ : آزمون کتبی ( فصل دوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی : شهرمن ، روستای من ) …………. ۶۱

پیوست شماره ۴ : آزمون کتبی ( فصل اول و دوم ریاضی پایه چهارم ابتدایی : اعداد و الگوها ، کسرها ) ………………… ۶۳

پیوست شماره ۵ : فرم الف نگارش گزارش روزانه ( کارورزی ۴ ) ……………………………………………………………………………….. ۶۵

پیوست شماره ۶ : فرم ب گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد / گروه کوچک / بحث های جمعی / سمینارها                 ( کارورزی ۴ ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

پیوست شماره ۷ : فرم ج چهارچوب تهیه طرح آموزش ( کارورزی ۴ ) …………………………………………………………………….. ۶۷

پیوست شماره ۸ : کاربرگ شماره ( ۱ ) ارزیابی ( ویژه مدیر مدرسه ) ……………………………………………………………………….. ۶۸

پیوست شماره ۹ : کاربرگ شماره ( ۲ ) ویژه ارزیابی استادان راهنمای علوم تربیتی و تخصصی در کارورزی ۴ ……… ۷۰

پیوست شماره ۱۰ : کاربرگ شماره ( ۳ ) : ویژه خود ارزیابی کارورز ( روایتی کوتاه از کارورزی ۴ ) ………………………. ۷۱

پیوست شماره ۱۱ : فرم حضور و غیاب کارورزی ۴  ………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

نام فایل

کارورزی ۴

مقطع

کارشناسی

رشته

علوم تربیتی – آموزش پرورش دبستانی و پیش دبستانی

قیمت

۲۵۰۰۰

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۸۰

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا ” راهنمای خرید ”  را مطالعه نماید.

 

  • ژانویه 5, 2017

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است