شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

گزارش درس کارورزی 2 (بخش بررسی فردی و مقایسه)

<span itemprop=گزارش درس کارورزی 2 (بخش بررسی فردی و مقایسه)" />

گزارش درس کارورزی 2 (بخش بررسی فردی و مقایسه)

ارسال شده توسط 7sad.ir

کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

گزارش درس کارورزی 2 بخش بررسی فردی و مقایسه

فهرست مطالب

 

-مقدمه……………………………………………….………………………….4

-اقدام پژوهی…………………………….…………………………………….5

-افت تحصیلی……………………….……………………………………….11

-انگیزش،عامل اصلی موفقیت…………………………….………………..20

-گردآوری اطلاعات………………………………………………………….23

-ارائه و اجرای راهکار……………………………………………………….38

-شواهداصلاح وضعیت تفهیم درس دانش آموزان…………………….72

-نتیجه گیری…………………………………………………………………74

منابع …………………………………………………………… 75

 

  • مرداد ۱۸, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است