شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
<span itemprop=گزارش کارورزی2 تربیت معلم (94/10/20)" />

گزارش کارورزی2 تربیت معلم (94/10/20)

ارسال شده توسط 7sad.ir

گزارش کارورزی2 تربیت معلم  (94/10/20)

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

هدف و پیامد: دانش آموزان بعد از تدریس می توانند کلماتی که اعراب تقدیری دارند را در جمله مشخص کنند و می توانند از اعراب تقدیری مثال بزنند. نقش اسم های اعراب تقدیری را در جمله بیان کنند.

مراحل/گام های اجرایی:

1-از دانش آموزان کلاس نظر سنجی به عمل می آورم.

2-با معلم راهنما در مورد متن درس صحبت می کنم.

3-بخش اعراب تقدیری را مشخص می کنم.

4-اهداف رفتاری برای آن تعیین می نمایم.

5-جدول مشخصات آزمون را طراحی می کنم.

6-آزمون کتبی را طراحی می کنم.

7-توضیح مختصر و اجمالی از اعراب تقدیری برای دانش آموزان ارائه می دهم.

8-برگه های آزمون را به مدت 10 دقیقه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

9-بعد از پاسخ به سوالات برگه ها را جمع آوری می کنم.

مواد منابع آموزشی مورد نیاز: آزمون کتبی، تخته کلاس، کتاب درسی

بازخورد:

1-سوالات را برای  دانش آموزان توضیح دادم.

2-آیا سوالات واضح و روشن بودند؟

3-آیا در حین پاسخ برای شما بدفهمی ایجاد نشد؟

4-آیا به خوبی امتحان اجرا شد؟

سنجش عملکرد:

1-آیا دانش آموزان سوال ها را به خوبی پاسخ دادند؟

2-آیا سوالات برای دانش آموزان واضح بود؟

3-آیا به درستی اسم های تقدیری را تشخیص دادند؟

4-آیا توانستند اعراب تقدیری را در ذهن خود بسپارند؟

 

 

 نوع فایل : WORD  |  تعداد صفخات : 30

  • بهمن ۹, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است