شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ،قوانين تـأسيس شهرداريه،انتخاب شهرداری

دانلود کارورزی در شهرداری

پایان نامه کارورزی

دانلود کارورزی در شهرداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

تعریف شهرداری:
شهرداري از نظر لغوي از دو كلمه «شهر» و «داري» تشكيل گرديده كه «داري» به معني اداره و مديريت و «شهر» پس از 1362 به جايي كه داراي شهرداري باشد اطلاق مي گرديد. بنابراين از نظر لغوي شهرداري را مي توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداري به واحدي گفته مي شود كه به منظور اداره امور محلي و ارائه خدمات عمومي موردنياز شهروندان در يك مركز جمعيتي با خصايص شهري تشكيل مي شود.
شهرداری مؤسسه ای است عمومی و غیر دولتی که در حدود وظایف و تکالیف محوله از سوی قانونگذار در چارچوب شهر فعالیت می کند. این سازمان مکلف به ارائه خدمات شهری و رفاهی در محدوده تعیین شده است و با توجه به بودجه و برنامه های مصوب و قوانین و مقررات موضوع،زیر نظر شورای شهر و با هماهنگی و راهنمایی وزارت کشور اداره امور مربوط به شهر را به عهده خواهد داشت.
شهردارياز واژههايي است که فرهنگستان ادب فارسي وضع كرده و تشکيلاتي که اکنون شهردارينامدارد، در سابق «بلديه» خوانده مي‌شده است.
سازمانبلديه از يادگارهاي دوره انقلاب مشروطيت است و از جمله نخستين اموري که بانيانمشروطيت بدان توجه کردند، سروسامان دادن به اداره امور شهرها، تدوين قانون بلدي وتشکيل سازمان بلديه بود که چند سالي طول کشيد تا پايه و زيربناي آن شکل بگيرد. ازاين رو، پس از استقرار مشروطيت در دوره اول به تدريج افراد و مؤسساتي براي اداره وتنظيم امور شهري و ولايات تعيين شدند.

بیشتر بخوانید