شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آزمونهاي استخدامي

پایان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهرwww.7sad.ir

پایان نامه

پایان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است .

بیشتر بخوانید