شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آزمون ترک سولفید هیدروژن

عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترشwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترش

ارسال شده توسط 7sad.ir

حساسیت ترک تنش سولفید (SSC) خط لولۀ فولاد X70 و X80 API جوش خوردۀ قوسی فلز گاز با استفاده از آزمون NACE TM0177(روش A) اصلاح شده و استاندارد بررسی شد. دو تنش کاربردی و سه غلظت سولفید هیدروژن نامحلول (H2S) مورد استفاده قرار گرفت

بیشتر بخوانید