شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آزمونT

مقاله تاثیرات ماهواره بر روی دختران دبیرستانی

مقاله

مقاله تاثیرات ماهواره بر روی دختران دبیرستانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

ماهواره هاي تلويزيوني يکي از تکنولوژيهاي نوين ارتباطي هستند که قلمرو وسيعي از مناطق جغرافيايي را تحت پوشش خود قرار مي دهند. کشورها به مدد اين ابزار اطلاعات، اخبار و برنامه هاي گوناگوني را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامرئي به فراسوي مرزهاي سياسي خود مي فرستند

بیشتر بخوانید