شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آسیب شناسی روانی بزرگسالان در یک مطالعه به نمایندگی از ایرلند شمالی

ترجمه مقاله خصوصیات آسیب های دوران کودکی و آسیب شناسی روانی بزرگسالان در یک مطالعه به نمایندگی از ایرلند شمالی

رشته روابط عمومی

ترجمه مقاله خصوصیات آسیب های دوران کودکی و آسیب شناسی روانی بزرگسالان در یک مطالعه به نمایندگی از ایرلند شمالی

ارسال شده توسط 7sad.ir

آسیب های دوران کودکی عوامل کلیدی علت شناسی در شروع و تداوم آسیب شناسی روانی هستند. اهداف این مطالعه، شناسایی خصوصیت های آسیب های دوران کودکی، و تحقیق در مورد رابطه بین طبقات آسیب ها و آسیب شناسی روانی

بیشتر بخوانید