شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آلیاژTi-6Al-4V

مقاله توسعه فورجینگ های حلقه باآلیاژTi-6Al-4Vبرای به کاربردن درموتورهای هوایی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله توسعه فورجینگ های حلقه باآلیاژTi-6Al-4Vبرای به کاربردن درموتورهای هوایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

آلیاژپایه تیتانیمTi-6Al-4V[Ti 64]به طورگسترده درتوربین گازهواپیما (موتورKavari)برای کاربردهای متنوع استفاده می شود.اکثریت اجزای شکل داده شده باTi 64 درموتور،توسط رینگ رولینگ یافورجین روت فرآوری شده اند.توسعه بومی و تولیدات فورجینگ حلقه باعث استفاده ازنوردحلقه ای ویکسان شدن

بیشتر بخوانید