شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آمار دبیرستان

تحقيق آمارقد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

آمار و ریاضی

تحقيق آمارقد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

ارسال شده توسط 7sad.ir

داده هاي اين پروژه از طريق اندازه گيري بدست آمده است . قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي رشد نو در اندازه گيري شده و به شرح زير مي باشد .

بیشتر بخوانید