شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آموزش روانی

ترجمه مقاله تاکید بر انعطاف پذیری در بیولوژی افسردگی: اثرات طولانی مدت در وساطت ادراکی و بدبینی پیش آگاهی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته روابط عمومی

ترجمه مقاله تاکید بر انعطاف پذیری در بیولوژی افسردگی: اثرات طولانی مدت در وساطت ادراکی و بدبینی پیش آگاهی

ارسال شده توسط 7sad.ir

خصیصه های بیولوژیکی برای افسردگی، که در حال حاضر رو به فزونی اند، می توانند منجر به بدبینی پیش آگاهی شوند – ادراک این که نشانه ها نسبتا تغییرناپذیرند و کاهش آن بعید به نظر می رسد

بیشتر بخوانید