شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آموزش 7SAD.Ir ،ITJWN

مقاله شهر در کشورهای توسعه نیافته

مقاله

مقاله شهر در کشورهای توسعه نیافته

ارسال شده توسط 7sad.ir

شهری شدن یک تحول اساسی و پویا و تغییر اجتماعی مهمی است که نهادهای جامعه را دگرگون می‌سازد. بطوری که می‌دانیم در کشورهای غربی شهری شدن و صنعتی شدن هم زمان اتفاق می‌افتند. در کشورها در حال توسعه این جریان برعکس است با یعنی شهری قبل از صنعتی شدن واقع می‌شود. منظور از کشور در حال توسعه لزوما یک کشور فقیر نیست. کشور در حال توسعه کشوری است که منابع و ذخایر خود را مورد بهره برداری قرار نداده و در نتیجه ممکن است که مردم این کشورها فقیر باشند. در آسیا جریان شهری شدن به شکل دیگری واقع می‌شود. شهر شدن آسیا با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. در طول قرن نوزدهم جمعیت شهری اروپا از ۵٫۵ میلیون نفر به ۴۸ میلیون نفر رسید، ما در آسیا از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ از ۱۹۵۰ از ۱۹٫۵ میلیون به ۱۰۵ میلیون نفر بالغ شد، یعنی در حدود ۸۹ میلیون نفر به جمعیت شهری در طول پنجاه سال اضافه گردید. بنابراین جمعیت شهری آسیا دو برابر سریعتر شهری اروپا افزایش یافت

بیشتر بخوانید