شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: آنالوگ و دیجیتال

مخابرات دیجیتال و آنالوگ

کامپیوتر

مخابرات دیجیتال و آنالوگ

ارسال شده توسط 7sad.ir

مخابرات دیجیتال و آنالوگ
چرا از مخابرات دیجیتال استفاده می شود؟
در هر نوع سیستم مخابره اطلاعاتی وجود برخی از عوامل غیر قابل کنترل باعث ایجاد نویز در محیط می شود. منابع نویز شامل نویز محیط و نویز گیرنده می باشند. در یک سیستم

بیشتر بخوانید