شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اجرا تشکیل دهنده ساختمان

گــزارش كـارآمـــوزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنیwww.7sad.ir

کارورزی وکار آموزی

گــزارش كـارآمـــوزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

ارسال شده توسط 7sad.ir

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.
بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد

بیشتر بخوانید