شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اخلاقیات

مقاله حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله به بررسی نقادانه روابط بین حسابداری، اخلاق و مفهوم وجود بشر می پردازد. با استفاده از یک روش نقادانه، داده ها و روش های اورت و ترمبلی ۲۰۱۴، به این موضوع پرداخته می شود

بیشتر بخوانید