شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اداره امور شرکت ها

مقاله توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله اداره امور شرکتی و تغییر مورد نیاز آن را با توجه به روند جامعه، و به خصوص با در نظر گرفتن مفهوم توسعه پایدار، توضیح می دهد.

بیشتر بخوانید