شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ادراک ریسک

مقاله ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجارwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار

ارسال شده توسط 7sad.ir

در حالی که برنامه های مدیریت ریسک، رفتار شبکه توزیع، و تحقیقات ریسک های گردشگری در طول سال های گذشته در مدیریت گردشگری اهمیت قابل توجهی بدست آورده است، تحقیقات بسیار کمی در زمینه نحوه ادراک سازمان دهندگان تور های توریستی از خطر مربوط به همکاری خدمات در زنجیره ارزش و انواع استراتژی بکار گرفته شده

بیشتر بخوانید