شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ارتباط با مشتری ومشتری مداری

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

مقاله

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

ارسال شده توسط 7sad.ir

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
Gordon آنچه را که ۱۱ عنصر بازاریابی ارتباط (که تا اندازه ای بعنوان جایگزین چهار عنصر سنتی بازاریابی عمل می کند)
نامگذاری کرد ،بدین صورت است:
? مشتری
? طبقات
?

بیشتر بخوانید