شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ارزشهای ازیاد رفته معماری ایران در بهینه سازی مصرف انرژی

ارزشهای ازیاد رفته معماری ایران در بهینه سازی مصرف انرژی

معماری

ارزشهای ازیاد رفته معماری ایران در بهینه سازی مصرف انرژی

ارسال شده توسط 7sad.ir

ارزشهای ازیاد رفته معماری ایران در بهینه سازی مصرف انرژی
یکی از پایه های شکل گیری معماری ایرانی، اقلیم می باشد . که براین اساس معماری مناطق کویری ، گرم ، مرطوب ، سرد هویت وساختار خود را می یافت و بر کالبد آنها معنا

بیشتر بخوانید