شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ارزیابی آمادگی

مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده
نام لاتین مقاله A Diagnostic Tool for Assessing Organisational Readiness for Complex Change
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید