شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ارزیابی عملکرد در ایران

پایان نامه بهبود عملکرد سازمان شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهرانwww.7sad.ir

پایان نامه رشته مدیریت

پایان نامه بهبود عملکرد سازمان شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران

ارسال شده توسط 7sad.ir

دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات و شرکتهای دولتی بعنوان واحدهای صف وستاد برای انجام وظایف دولت ایجاد گردیده اند و با توجه به وظایف ،مسولیتهاومنابع در اختیار ملزم به پاسخگویی میباشند.ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی ، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص میکند

بیشتر بخوانید