شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ارشد حسابداری

پایان نامه بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه

پایان نامه رشته حسابداری

پایان نامه بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه

ارسال شده توسط 7sad.ir

شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي ازA جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و … مي‌شوند كه اين نااطميناني موجب برهم زدن تعادل فعاليت‌هاي موسسات پولي و مالي مي‌شوند.

بیشتر بخوانید