شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اشتغال حسابرس

مقاله تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرسwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرس

ارسال شده توسط 7sad.ir

اینکه اغلب به حسابرسان یک موقعیت در شرکت های موکلینشان پیشنهاد می شود یک دانش عمومی می باشد.

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با كارفرماي‌ مميزي‌ بر برداشت های استقلال حسابرس

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با كارفرماي‌ مميزي‌ بر برداشت های استقلال حسابرس

ارسال شده توسط 7sad.ir

تحقیقات قبلی نشان داده است که برای حسابرسان پیشنهاد یک موقعیت در شرکتهای مشتریان غیر معمول نیست .(ایموف، ۱۹۷۸” کن و ماهاتوان ، ۱۹۹۳ ایر و رقوناندن، ۲۰۰۲). این” یک در گردان ” نامیده می شود، که به موجب آن مشتریان حسابرسی، مدیران ارشد گزارشگری مالی را به طور مستقیم از شرکت های حسابرسی خارجی انها اشتغال می کنند.

بیشتر بخوانید