شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اشتغال زایی

مقاله فناوری اطلاعات، رویکردی نوین در اشتغال زایی

مقاله

مقاله فناوری اطلاعات، رویکردی نوین در اشتغال زایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

چکیده:
مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر اشتغال تهیه شده است. در این پژوهش، ابتدا به اهمیت اشتغال زایی و وظایف و محدودیت دولتها در برنامه ریزی اشتغال اشاره شده و سپس چالشهای جهانی تاثیرگذار بر مقوله اشتغال، همچون تغییرات جمعیتی،

بیشتر بخوانید