شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اشکال فضايی

دانستنی های بسیار جالب ریاضی

حسابداری و ریاضی

دانستنی های بسیار جالب ریاضی

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانستنی های بسیار جالب ریاضی
جذابیتها ی ریاضی
دانش ریاضی در چه زمانی و توسط چه کسانی متولد شد؟
تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان

بیشتر بخوانید