شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اصل هشتم TRIZ – ضدوزن (ANTI-WEIGHT)

TRIZ در مهندسی خلاقیت

مقاله

TRIZ در مهندسی خلاقیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

TRIZ در مهندسی خلاقیت
اصول چهل گانه TRIZ
اصل اول – بخش بندی (SEGMENTATION)
موضوع را به بخشهای مستقل تقسیم کنید. سازمان را به مراکز تولید مختلف تقسیم کنید. قسمتهای فایده رسان را خودگردان کنید. موضوع را منعطف کرده و تقسیم بندی را افزایش دهید.

بیشتر بخوانید