شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اصول حاکمیت شرکتی

تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بررابطه بین اعتمادبیش ازحدمدیریتی و واکنش سرمایه گذاران::.www.7sad.ir.::

پایان نامه رشته مدیریت

تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بررابطه بین اعتمادبیش ازحدمدیریتی و واکنش سرمایه گذاران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بررابطه بین اعتمادبیش ازحدمدیریتی و واکنش سرمایه گذاران
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت – مدیریت مالی
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶۰

بیشتر بخوانید