شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: اصول مديريت

ارزشیابی مهارت شغلی::.www.7sad.ir.::

پایان نامه رشته مدیریت

ارزشیابی مهارت شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام پروژه ارزشیابی مهارت شغلی
قیمت ۲۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰۰

بیشتر بخوانید