شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: 7سشی،700.هق ،مقاله پایا نامه ، تحقیق،کاروری

پروژه تجزیه تحلیل صورت های مالی بانک صادرات

پایان نامه پایان نامه رشته حسابداری

پروژه تجزیه تحلیل صورت های مالی بانک صادرات

ارسال شده توسط 7sad.ir

اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذيرد . پول در فعاليتهای اقتصادی نقش بسيار تعين کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستيم ، غير ممکن است.

پاره ای از اين معاملات که امکان پذير هستند در صورت نبودن پول ، با دشواری و تاخير فراوان صورت خواهد گرفت.

بنابر اين ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غير ممکن به نظر ميرسد. زيرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظايف مهمی را بر عهده گرفته