شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: A model of consumer response to advertising music

مقاله مدل واکنش مصرف کننده به موسیقی تبلیغاتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مدل واکنش مصرف کننده به موسیقی تبلیغات

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف- هدف این مقاله تهیه­ی مدل واکنش مصرف کننده به موسیقی در تبلیغاتِ رادیو-تلویزیونی با مطرح کردن چهار متغیر (موقعیت شنیدن، محرک موسیقیایی، ویژگی های شنونده، و استراتژی تولید تبلیغات) می باشد، که بر روی گرایش مصرف کننده به سوی موسیقی تبلیغات ( ) تاثیرگذار است.

بیشتر بخوانید