شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: a promising classical biocontrol agent for moth plant in New Zealand: Biology

مقاله قارچ پوچی نیا (Puccinia araujiae)، به عنوان یک عامل کنترل زیستی کلاسیک امیدوارکننده برای کنترل گیاه پروانه (علف هرز) در نیوزلند:

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله قارچ پوچی نیا (Puccinia araujiae)، به عنوان یک عامل کنترل زیستی کلاسیک امیدوارکننده برای کنترل گیاه پروانه (علف هرز) در نیوزلند:

ارسال شده توسط 7sad.ir

قارچ پوچی نیا (Puccinia araujiae)، که یک قارچ مولد زنگ در گیاهان است، به عنوان عامل کنترل زیستی (بیولوژیک)، برای گیاه پروانه Araujia hortorum، در نیوزلند، پیشنهاد داده شده است.

بیشتر بخوانید