شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: A Study on the Relationship between Corporate Governance Ratings and Company Value: Empirical Evidence for S&P 100 Companies

مقاله تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت شواهد عملی و تجربی برای سهام 100 شرکت برتر در بازار بورس نیورک و نزدwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت شواهد عملی و تجربی برای سهام ۱۰۰ شرکت برتر در بازار بورس نیورک و نزدک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت شواهد عملی و تجربی برای سهام ۱۰۰ شرکت برتر در بازار بورس نیورک و نزدک
نام لاتین A Study on the Relationship between Corporate Governance Ratings and Company Value: Empirical Evidence for S&P 100 Companies
قیمت ۳۵۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵
هدف از این تحقیق ، آزمودن رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت برای همه شرکتها ی شاخصs&p100 است

بیشتر بخوانید