شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: and audit quality: Insights from South Africa

مقاله بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

پس از رسوایی های متعدد شرکت های بزرگ و اخیرا، بحران مالی جهانی، این موضوع به ویژه با کیفیت حسابرسی مرتبط است. به طور فزاینده، ای حوزه های قضایی متعدد بر شکل برون زا تر از کنترل بر حرفه حسابرسی به نفع بهبود کیفیت تعهدات حسابرسی و قابلیت اطمینان گزارش حسابرسی تکیه دارند.

بیشتر بخوانید