شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: and Job Satisfaction of Greek Banking Institutions

مقاله فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی می باشد. به طور ویژه، فرضیات پژوهشی این است که نوع فرهنگ سازمانی در یک موسسه خاص، قادر به پیش بینی سطوح رضایت شغلی در میان کارکنان می باشد.

بیشتر بخوانید