شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Applying national survey results for strategic planning and program improvement: The National Diabetes Education Program

مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه : برنامه ملی آموزش دیابتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه : برنامه ملی آموزش دیابت

ارسال شده توسط 7sad.ir

از آنجا که در سال ۱۹۷۰ دولت فدرال برنامه های اصلی آموزش ملی رابه منظور کاهش باربیماری های مزمن در ایالات متحده را شروع کرد. چند سال می گذرد این برنامه مدیریت پیشگیری و ارتباط بیماری با اطلاعات حیاتی برای عموم مردم و کسانی که تحت تاثیر این بیماری بودند

بیشتر بخوانید