شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ASP.NET

پروژه پایانی طراحی وب سایت خواص میوه(PHP)

پایان نامه پایان نامه رشته کامپیوتر

پروژه پایانی طراحی وب سایت خواص میوه(PHP)

ارسال شده توسط 7sad.ir

این پروژه برنامه ساخت یک وب سایت شخصی برای استاد است که شامل صفحات ایستا وپویای وب می باشد. برنامه نویسی ایستای آن توسط نرم افزارDreamweaverوبرنامه نویسی پویای آن توسط زبان انجام گرفته است.بانک اطلاعاتی مرتبط با آن MYSQLمی باشد.

بیشتر بخوانید