شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Assessing self-selection and endogeneity issues in the relation between activity-based costing and performance

ترجمه مقاله بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

ترجمه مقاله بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

این تحقیق رابطه بین اتخاذ ABC و عملکرد را که با مسائل اقتصادسنجی بی نتیجه و آزار دهنده هستند، بررسی می کند.

بیشتر بخوانید