شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: BoreholeAR: A mobile tablet application for effective borehole data-base visualization using an augmented reality technology

مقاله BoreholeAR: نرم افزار همراه برای تبلت برای تجسم موثر پایگاه داده ی درون چاهی با استفاده از یک تکنولوژی واقعیت افزوده

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله BoreholeAR: نرم افزار همراه برای تبلت برای تجسم موثر پایگاه داده ی درون چاهی با استفاده از یک تکنولوژی واقعیت افزوده

ارسال شده توسط 7sad.ir

صورت عملیات درون چاهی به طور گسترده در مطالعات میدانی زمین شناسی استفاده می شوند زیرا داده ها ویژگی های مختلفی از محیط های زیرزمینی و سطحی را توصیف می کنند. با این حال، مدیریت صورت عملیات های درون چاهی مختلف در محل دشوار می باشد به دلیل این که روش های مرسوم مدیریت و تجسم برای یکپارچه سازی و ترکیب مجموعه داده های بزرگ مناسب نیست

بیشتر بخوانید