شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Building a Knowledge Brokering System using social network analysis: A case study of the Korean financial industry

مقاله ساخت یک سیستم واسطه گری دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی: مطالعه موردی از صنعت مالی کره ایwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله ساخت یک سیستم واسطه گری دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی: مطالعه موردی از صنعت مالی کره ای

ارسال شده توسط 7sad.ir

اهمیت دانش در جامعه جهانی و مبتنی بر دانش ما در حال افزایش می باشد. به عنوان بخشی از مدیریت دانش، انتقال دانش موفق می تواند مزایای رقابتی سازمان را بهبود و دارایی دانش باارزش سازمان را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید