شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: by Professor Roger Layton

مقاله از آن چه ممکن است فکرش را کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود داردwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله از آن چه ممکن است فکرش را کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود دارد!

ارسال شده توسط 7sad.ir

آیا بازاریابی نوعی فن آوری مدیریت است، یک سیستم تدارک و تأمین اجتماعی، یا مطالعه فرایند های تصمیم فروشنده و خریدار در زمینه های خیلی پیچیده، یا می توان آن را جای نظمی در علوم اجتماعی قرار داد

بیشتر بخوانید