شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Competency Based Management In Organizational Context: A Literature Review

به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

ارسال شده توسط 7sad.ir

در محیط جهانی و رقابتی امروز، برای هر سازمانی مهم است که کارکنان توانمندی را برای بقا حفظ کند. موفقیت یک سازمان نه تنها به این امر بستگی دارد که چطور از توانمندی های انسانی بهره می برد.

بیشتر بخوانید