شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Computational modeling of the template-assisted deposition of nanowires

مقاله مدل سازی محاسباتی رسوبگذاری قالبی نانوسیم ها

ترجمه مقالات انگلیسی رشته شیمی

مقاله مدل سازی محاسباتی رسوبگذاری قالبی نانوسیم ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

در این مقاله ما اقدام به توسعه و شبیه سازی یک مدل دو بُعدی برای فلزکاری الکترولیزی درون قالب آلومینیوم آندی نمودیم که فقط با یک پالس آماری پتانسیل بکار رفته در منفذ سر و کار دارد. توزیع پتانسیلی درون اکسید توسط تساوی Laplace و تساوی توزیع تعریف می شود

بیشتر بخوانید