شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: current and future insights

مقاله سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند : بررسی نقلی ، نگرش های کنونی و نگرش های آیندهwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند : بررسی نقلی ، نگرش های کنونی و نگرش های آینده

ارسال شده توسط 7sad.ir

سیستم های هوشمند دارای پتانسیل ها و نقاط قوت خاصی هستند که از موقعیت های تصمیم گیری که شرکت ها با آن ها روبرو هستند، به خصوص موقعیت هایی که ماهیت استراتژیک دارند

بیشتر بخوانید