شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Current tendencies of the development of service of human resources management

مقاله توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

خدمات مدیریت منابع انسانی قادر به اعمال نفوذ بر افزایش نتایج حاصل از فعالیت سازمانی می باشد. بنابراین بهره وری عملکرد خدمات مدیریت منابع انسانی، تا حد زیادی به دقت ایجاد ساختار سازمانی آن بستگی دارد

بیشتر بخوانید